Články o výživě

Obor výživa a dietologie je velmi živý a dynamický. Nové poznatky neustále vyvracejí stará tvrzení, mnohé studie se snaží objasnit nové otázky nebo vyvrátit stará dogmata. Výsledkem bývají ne vždy zcela srozumitelné výstupy. Pokusím se vám je zde některé tedy podat ve stravitelnější podobě :)